Świadectwo generała Miltona Zonty SDS

Wypowiedź księdza Miltona Zonty generała Towarzystwa Boskiego Zbawiciela podsumowująca blisko trzydziestoletnią posługę sióstr terezjanek w domu generalnym księży Salwatorianów w Rzymie. Film odsłania codzienność sióstr, świadectwo ich powołania, życie modlitewne i relację z Bogiem, która staje się źródłem owocnego wykonywania zadań apostolskich oraz świadczeniu o małej drodze św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Dom zakonny pw. Boskiego Zbawiciela

Placówka w Rzymie została założona w 1992 r. na prośbę ks. Edwarda Wanata, superiora Domu Generalnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (Salwatorianie) w Rzymie. Zgodnie z umową zawartą między Zgromadzeniem Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus i  Salwatorianami, siostry podjęły pracę w zakrystii, kuchni, refektarzu i pralni. Obecnie wspólnotę tworzą cztery siostry, które wypełniając powierzone im zadania, realizują apostolsko-kontemplacyjny wymiar życia zakonnego. Siostry kontynuują misję patronki Zgromadzenia, św. Teresy od Dzieciątka Jezus: „W sercu Kościoła mojej Matki będę miłością”, poprzez dar codziennej modlitwy za kapłanów, Ojca Świętego i cały Kościół święty.

Pobyt w Rzymie daje siostrom także możliwość poznawania bogactw Wiecznego Miasta, kultury włoskiej i nauki języka.

Kontakt

Rzym

Dom pw. Boskiego Zbawiciela

Diecezja Vicariato di Roma
Via della Conciliazione 51
00193 Roma
Italia

+39 328 92 91 349 kontakt@rzym.terezjanki.org www.rzym.terezjanki.org

Via della Conciliazione, 51, 00193 Roma, Rzym, Włochy